حفاظت شده: ) اولین اطلاعیه ملا نایینی (توانمندیهای غیر حکومتی روحانیت شیعه) و دامنه هایی که به عنوان خمس آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین پیشنهاد شده است.

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید: